Tài Chính - Ngân Hàng

Công Ty Luật VLG sẽ cung cấp các ý kiến pháp lý và giải pháp thực tiễn cho khách hàng liên quan đến các hợp đồng vay, ngoại hối, chuyển lợi nhuận, tính thuế và các giao dịch tài chính ngân hàng khác.  

Đối với các hợp đồng vay nước ngoài, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:  

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng vay nước ngoài;  
  • Tham gia với tư cách là luật sư độc lập cung cấp Bản ý kiến pháp lý để bảo đảm hợp đồng vay tuân thủ các quy định của pháp luật theo yêu cầu của Bên cho vay;  
  • Đăng ký hợp đồng vay với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và/hoặc các chi nhánh ở các tỉnh.  

Đối với các hợp đồng vay trong nước, các dịch vụ của chúng tôi gồm:  

  • Soạn thảo và/hoặc xem xét tính pháp lý của các điều khoản trong hợp đồng vay;  
  • Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng vay với Ngân hàng theo yêu cầu và nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.  

Các công việc tư vấn khác theo yêu cầu.

Để lại Đánh giá

Email của bạn sẽ được giữ kín, các trường cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

dịch vụ

Chọn bài viết hiển thị
Tranh Chấp

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Tranh Chấp
Bất Động Sản - Đất Đai

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Bất Động Sản - Đất Đai
Dịch Vu Doanh Nghiệp

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Dịch Vu Doanh Nghiệp
Tài Chính - Ngân Hàng

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu Tư Nước Ngoài

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Đầu Tư Nước Ngoài
Dịch Vụ Giấy Phép

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Dịch Vụ Giấy Phép
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết