Tái Cấu Trúc Vốn, Mua Bán, Sáp Nhập Công Ty

 • Trong quá trình hoạt động của BCC, tư vấn về việc tái cấu trúc vốn trong BCC, soạn thảo các hồ sơ trong quá trình hoạt động (các hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ), các quy chế hoạt động nội bộ của BCC.
   

 • Tư vấn và hỗ trợ Công ty Phát triển Du lịch Hữu hạn Làng Nghi Tàm (công ty liên doanh) trong việc tái cấu trúc dự án, tăng vốn và điều chỉnh dự đầu tư.  

 • Tư vấn và hỗ trợ quá trình chuyển nhượng vốn và tái cấu trúc Công ty liên doanh khách sạn Fortuna.  

 • Tư vấn và hỗ trợ Công ty NEWTACO trong việc chuyển nhượng vốn và chuyển đổi công ty liên doanh Golden Villas thành công ty 100% vốn Việt Nam.  

 • Tư vấn và hỗ trợ tập đoàn SUN RED RIVER CAYMAN LTD. và HASEGAWA LTD. trong giao dịch chuyển nhượng vốn với Công ty Cơ điện công trình trong Công ty liên doanh Mặt Trời Sông Hồng (chuyển thành Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài – CT TNHH Mặt Trời Sông Hồng).  

 • Tư vấn và hỗ trợ tập đoàn Kanenmatsu trong giao dịch tái cấu trúc Công ty liên doanh máy và thiết bị công trình Trafedil chuyển nhượng với Transimexco.  

 • Tư vấn và hỗ trợ tập đoàn Kanenmatsu trong giao dịch chuyển nhượng toàn bộ vốn của Kanenmatsu trong Trafedil cho công ty OKAMOTO của Nhật Bản.

 • Tư vấn và hỗ trợ tập đoàn ABB (trụ sở tại Thụy Điển) trong việc tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn và chuyển đổi công ty liên doanh thành công ty 100% vốn nước ngoài của ABB.  

 • Tư vấn và hỗ trợ hoàn tất các thủ tục để sáp nhập hai công ty 100% vốn của ABB thành ABB Việt Nam.

 • Tư vấn, hỗ trợ Công ty Ringer trong việc chuyển nhượng vốn của Công ty Ringer trong công ty liên doanh in Thống Nhất cho bên Việt Nam và giải thể công ty liên doanh in Thống Nhất.

 

Để lại Đánh giá

Email của bạn sẽ được giữ kín, các trường cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

dịch vụ

Chọn bài viết hiển thị
Giải quyết tranh chấp & Thu Hồi Nợ

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Giải quyết tranh chấp & Thu Hồi Nợ
Dự án bất động sản

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Dự án bất động sản
Tái cấu trúc vốn, mua bán, sáp nhập công ty

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Tái cấu trúc vốn, mua bán, sáp nhập công ty
Hợp Đồng

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Hợp Đồng
Tài chính ngân hàng

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Tài chính ngân hàng
Giao dịch về tầu bay

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Giao dịch về tầu bay
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết