Dịch Vu Doanh Nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp, thành lập công ty, cơ cấu lại, quản lý doanh nghiệp: Các dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi trong lĩnh vực này thường liên quan đến các vấn đề như tăng vốn, giảm vốn, chuyển nhượng vốn; đầu tư ra nước ngoài; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi, mua, bán, sáp nhập và hợp nhất công ty, cơ cấu lại nhân sự, giải thể doanh nghiệp…. Các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp dưới hình thức cung cấp ý kiến pháp lý, giải pháp cho quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục hành chính cho việc thay đổi giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

  • Làm các thủ tục xin phép thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh; 
  • Xin cấp phép đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài;  
  • Cơ cấu lại doanh nghiệp, xin thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc xin cấp Giấy phép đầu tư sửa đổi và các thủ tục sau khi cơ cấu lại;  
  • Tư vấn và làm các thủ tục giải thể và thanh lý doanh nghiệp;  
  • Chúng tôi có các luật sư có kinh nghiệm chuyên sâu và thực tiễn trong việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp; 
  • Đầu tư ra nước ngoài; 
  • Cung cấp ý kiến tư vấn liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp;  
  • Soạn thảo và/hoặc tư vấn soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý doanh nghiệp như: Nội quy công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát;  
  • Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu.

Để lại Đánh giá

Email của bạn sẽ được giữ kín, các trường cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

dịch vụ

Chọn bài viết hiển thị
Tranh Chấp

vlg-law

Thứ Tư, 26 Tháng Mười 2022

Tranh Chấp
Bất Động Sản - Đất Đai

vlg-law

Thứ Tư, 26 Tháng Mười 2022

Bất Động Sản - Đất Đai
Dịch Vu Doanh Nghiệp

vlg-law

Thứ Tư, 26 Tháng Mười 2022

Dịch Vu Doanh Nghiệp
Tài Chính - Ngân Hàng

vlg-law

Thứ Tư, 26 Tháng Mười 2022

Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu Tư Nước Ngoài

vlg-law

Thứ Tư, 26 Tháng Mười 2022

Đầu Tư Nước Ngoài
Dịch Vụ Giấy Phép

vlg-law

Thứ Tư, 26 Tháng Mười 2022

Dịch Vụ Giấy Phép
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết