Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước

VLG đã đang xây dựng và duy trì tốt quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương,  Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v.. và các Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và địa phương trong việc tư vấn liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư, nghiên cứu và góp ý soạn thảo chính sách, pháp luật và hỗ trợ khách hàng v.v..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại Đánh giá

Email của bạn sẽ được giữ kín, các trường cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

dịch vụ

Chọn bài viết hiển thị
Hợp tác quốc tế

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Hợp tác quốc tế
Đối tác nước ngoài

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Đối tác nước ngoài
Doanh nghiệp Việt Nam

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Doanh nghiệp Việt Nam
Cơ quan quản lý nhà nước

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Cơ quan quản lý nhà nước
Thành viên

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Thành viên
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết