Doanh nghiệp Việt Nam

01

Doanh nghiệp Việt Nam

Công Ty Luật VLG đặc biệt quan tâm đến hợp tác và tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến các dự án đầu tư trong nước, các dự án hợp tác, liên doanh với nước ngoài, xúc tiến thị trường xuất...

Đọc thêm
Đối tác nước ngoài

02

Đối tác nước ngoài

Trên cơ sở kinh nghiệm làm việc của mình, các luật sư và chuyên gia tư vấn của Công Ty Luật VLG hiện đang duy trì quan hệ và cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng là các tập đoàn

Đọc thêm
Thành viên

03

Thành viên

Các luật sư và chuyên gia tư vấn của Văn phòng luật sư VLG tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nghề nghiệp và hiện là thành viên của nhiều tổ chức như

Đọc thêm
Cơ quan quản lý nhà nước

04

Cơ quan quản lý nhà nước

VLG Lawyers đã đang xây dựng và duy trì tốt quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp, v.v..

Đọc thêm
Hợp tác quốc tế

05

Hợp tác quốc tế

Công Ty Luật VLG đã tư vấn cho các hãng luật quốc tế về nhiều vấn đề liên quan đến luật Việt Nam. Chúng tôi cũng làm việc với nhiều công ty luật trong khu vực và trên thế giới về các vấn đề luật Việt Nam.

Đọc thêm