Đầu Tư Nước Ngoài

VLG cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp pháp lý trọn gói hoặc từng phần cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các dịch vụ:

 • Tư vấn hình thức đầu tư;  
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai thực hiện dự án (giới thiệu địa điểm, đạt được chấp thuận nguyên tắc địa điểm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền);  
 • Tìm kiếm giới thiệu đối tác;  
 • Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng Liên doanh, Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh, Điều lệ doanh nghiệp;  
 • Xây dựng phương án kinh doanh/lập dự án đầu tư;  
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện;  
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để điều chỉnh mục tiêu quy mô dự án, bổ sung lĩnh vực đầu tư, tăng vốn đầu tư….;  
 • Tách Giấy chứng nhận đầu tư;  
 • Dịch vụ sau giấy phép như xin ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế, xuất/nhập khẩu, lao động, đất đai;  
 • Soạn thảo và/hoặc tư vấn soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý doanh nghiệp như: Nội quy công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu;  
 • Đưa ra các ý kiến pháp lý liên quan đến các hoạt động mà doanh nghiệp quan tâm.
Để lại Đánh giá

Email của bạn sẽ được giữ kín, các trường cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

dịch vụ

Chọn bài viết hiển thị
Tranh Chấp

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Tranh Chấp
Bất Động Sản - Đất Đai

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Bất Động Sản - Đất Đai
Dịch Vu Doanh Nghiệp

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Dịch Vu Doanh Nghiệp
Tài Chính - Ngân Hàng

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu Tư Nước Ngoài

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Đầu Tư Nước Ngoài
Dịch Vụ Kế Toán, BHXH & Lao Động

vlg-law

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2022

Dịch Vụ Kế Toán, BHXH & Lao Động
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết