Dự Án Bất Động Sản

  • Hỗ trợ Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị mới Nam Thăng Long (Ciputra) trong tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến dự  án, như:

                        -   Vấn đề hợp tác với nhà đầu tư thứ phát.

                        -   Vấn đề kinh doanh trong dự án.

                        -   Báo cáo tổng thể và chi tiết về dự án.

                        -   Các vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất. 

  • Hỗ trợ POSCO E&C trong việc xây dựng phương án, cấu trúc hợp tác với VINACONEX trong dự án đường cao tốc Láng Hòa  Lạc mở rộng và dự án Bắc An Khánh (Dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng).  

  • Hỗ trợ Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh. Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan khác trong hoạt động của SUDICO.   

  • Hỗ trợ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng quốc tế VIGEBA trong việc triển khai dự án Thành phố Giao lưu liên quan đến vấn đề giao đất, giao chủ đầu tư và hợp tác với nhà đầu tư thứ phát để xây dựng phần nhà ở của dự án.  

  • Công ty TNHH Mặt trời Sông Hồng – Sun Red River (Nhật Bản) trong việc thực hiện dự án cao ốc văn phòng tại Phan Chu Trinh Hà Nội, chuyển nhượng vốn bằng giá trị quyền sử  dụng đất từ bên Việt Nam sang bên nước ngoài.  

  • Công ty liên doanh khách sạn SUWAY Hà Nội: Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng vốn bằng quyền sử dụng đất từ bên Việt Nam sang bên nước ngoài.  

  • Công ty TNHH Du Lịch Làng Nghi Tàm (TPC Nghi Tàm) - Các vấn đề gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Để lại Đánh giá

Email của bạn sẽ được giữ kín, các trường cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

dịch vụ

Chọn bài viết hiển thị
Giải quyết tranh chấp & Thu Hồi Nợ

vlg-law

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Giải quyết tranh chấp & Thu Hồi Nợ
Dự án bất động sản

vlg-law

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Dự án bất động sản
Tái cấu trúc vốn, mua bán, sáp nhập công ty

vlg-law

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Tái cấu trúc vốn, mua bán, sáp nhập công ty
Hợp Đồng

vlg-law

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Hợp Đồng
Tài chính ngân hàng

vlg-law

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Tài chính ngân hàng
Giao dịch về tầu bay

vlg-law

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Giao dịch về tầu bay
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết