Thành Viên

 

Các luật sư và chuyên gia tư vấn của Văn phòng luật sư VLG tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nghề nghiệp và hiện là thành viên của nhiều tổ chức như: Hội Luật gia Việt Nam, Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; các tổ chức quốc tế như Hiệp hội luật sư Châu á – Thái Bình Dương, và các hiệp hội nghề nghiệp khác.

Hanoi Office

Suite 1603, 16th Floor, Thanh Cong Tower
No. 57 Lang Ha str., Ba Dinh dist., Hanoi, Vietnam.

Hotline:

  (84) 983.097.688

Tel:

  (84-24) 3514.9252

Fax:

  (84-24) 3514.9098

Email:

  hn@vlg-law.com

Ho Chi Minh City Office

19th Fl, Saigon Trade Center, No. 37 Ton Duc Thang str., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Hotline:

(84) 888.063248

Tel:

(84-28) 62879921

Fax:

(84-28) 62883513

Email:

hcm@vlg-law.com

 
 
 
Thiết kế website